O naší škole

Naše škola

Fotografie ze školy

Naše škola

Jsme ZŠ rodinného typu s krásnými, zdravými a spokojenými dětmi, které k nám bezproblémově přecházejí z naší malé, ale útulné MŠ. Společně s dětmi vytváříme hřejivé a útulné prostředí s dostatkem her, činnosti a zábavy v obnovených učebnách, na školním pozemku, v přilehlém sportovním a dětském areálu. Snažíme se s dětmi vzájemně respektovat, jeden druhému naslouchat, nenalhávat si, být k sobě tolerantní a přátelští.

Učíme se o...

• pracujeme podle vlastního ŠVP "Učíme se spolu"
• podle tempa, schopností a soustředění žáků
• kreativním způsobem výuky, který vede dítě ke každodennímu pokroku a uspokojení
• pěstujeme v dětech sebedůvěru, zodpovědnost, kázeň a pracovní návyky
• žáky nepřetěžujeme a dbáme na jejich správný psychický vývoj
• učením napomáháme k rozvoji schopností, dovedností a vědomostí
• dbáme na individuální přístup ke všem žákům (nadprůměrným - podprůměrným)
• nově vedeme žáky k sebehodnocení a samokontrole
• podporujeme u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi

Fotografie ze školy

Věděli jste, že...

• na mimoškolních aktivitách se podílí SRPŠ, místní organizace a spolky
• podporujeme psí útulek v Lukavici
• vracíme dětem úsměvy (Fond Sidus)
• rádi připravujeme pro děti i pro rodiče řadu mimoškolních akcí (sportovních, kulturních…)
• máme spoustu celoročních i krátkodobých projektů
• v zimě a na jaře se pravidelně setkáváme s našimi důchodci a přáteli školy
• spolupracujeme s okolními školami a školkami (setkávání "páťáků", ...)
• snažíme se být pro naše malé kamarády z MŠ "správným vzorem"
• chceme vychovávat šťastné a spokojené děti a dát jim dobré základy do života
• spolu s kulturní komisí OÚ dodržujeme tradici vítání občánků

NEJNOVĚJŠÍ

Novinky z naší školy

Požehnání školních aktovek

Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí v neděli 04.09.2022 v 8.00 hodin zve rodiny a přátele školy, zvláště v Podbřezí a Bílém Újezdu, na mši svatou při příležitosti zahájení školního roku do kostela Proměnění Páně v Bílém Újezdě, kde budeme prosit ...

Zahájení školního roku 2022/20023

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 8. 00 hodin. Noví prvňáčci se svými rodiči  a žáci ostatních ročníků se sejdou společně v I. třídě. Zahájení potrvá cca 45 minut. První den je výuka do 11.40 hodin, žáci 1. třídy mohou s rodiči odcházet po...